ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง
นักวิจัย : คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง , คนึงนิจ พันธุรัตน์ , ดวง สัจจโภชน์ , สำรวน ชินจันทึก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/97302
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง , คนึงนิจ พันธุรัตน์ , ดวง สัจจโภชน์ , สำรวน ชินจันทึก . (2551). การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง , คนึงนิจ พันธุรัตน์ , ดวง สัจจโภชน์ , สำรวน ชินจันทึก . 2551. "การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง , คนึงนิจ พันธุรัตน์ , ดวง สัจจโภชน์ , สำรวน ชินจันทึก . "การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง , คนึงนิจ พันธุรัตน์ , ดวง สัจจโภชน์ , สำรวน ชินจันทึก . การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.