ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กัญญา กำศิริพิมาน , สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/96906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัญญา กำศิริพิมาน , สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ . (2550). การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กัญญา กำศิริพิมาน , สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ . 2550. "การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กัญญา กำศิริพิมาน , สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ . "การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กัญญา กำศิริพิมาน , สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ . การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.