ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ชูชีพ พุทธประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/96258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . (2543). การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . 2543. "การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . "การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . การพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2543.