ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : คงศักดิ์ ธาตุทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ธาตุทอง . (2532). ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง . 2532. "ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง . "ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
คงศักดิ์ ธาตุทอง . ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อม ในประเทศไทย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.