ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524
นักวิจัย : คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง . (2532). ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง . 2532. "ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง . "ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
คงศักดิ์ ธาตุทอง , งามนิตย์ ธาตุทอง . ภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2524. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.