ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
นักวิจัย : สมชาย รัตนโกมุท , สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , สุจินดา โกวิทยานนท์ , เสถียร รุจิรวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย รัตนโกมุท , สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , สุจินดา โกวิทยานนท์ , เสถียร รุจิรวนิช . (2543). โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย รัตนโกมุท , สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , สุจินดา โกวิทยานนท์ , เสถียร รุจิรวนิช . 2543. "โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย รัตนโกมุท , สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , สุจินดา โกวิทยานนท์ , เสถียร รุจิรวนิช . "โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมชาย รัตนโกมุท , สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , สุจินดา โกวิทยานนท์ , เสถียร รุจิรวนิช . โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.