ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : สรศักดิ์ ไชยเลิศ
คำค้น : การบิน , เครื่องบิน -- การลงจอด , เครื่องบิน -- การหลีกเลี่ยงการชนกัน , แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ คนองชัยยศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปัญหาการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้งานวิจัยนี้ได้สนใจถึงปัญหาการเข้าใกล้กันของเครื่องบิน โดยศึกษาการหลีกเลี่ยงกันของวัตถุบินได้ ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสร้างภาพเคลื่อนไหวของแบบจำลองวัตถุบินได้ในแบบสามมิติ ซึ่งเริ่มจากการศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาวัตถุบินได้เข้าใกล้กันขณะลงจอด โดยตรวจสอบแนวโน้มการเข้าใกล้กันของเครื่องบินคู่ใดๆ ก่อน ถ้ามีระยะห่างน้อยกว่าระยะห่างมาตรฐานเครื่องบิน คู่นั้นจะถูกนำมาคำนวณหาตำแหน่งพิกัด และถูกเปลี่ยนแปลงความสูงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพอากาศปกติ โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อวัตถุบินได้ และออกแบบอัลกอริทึมเพื่อให้วัตถุบินได้เหล่านั้นสามารถหลบกันได้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหาการเข้าใกล้กันของวัตถุบินได้ โดยที่สามารถทำให้วัตถุเข้าใกล้กันหลบหลีกกันได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากกรณีที่มีการกระจายการควบคุมการจราจร จะใช้เวลาการลงจอดของเครื่องบินได้เร็วกว่า กรณีมีผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และก็เพียงพอสำหรับการจำลองการหลบหลีกกันและการลงจอดของเครื่องบินในแบบทันกาลได้

บรรณานุกรม :
สรศักดิ์ ไชยเลิศ . (2551). การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรศักดิ์ ไชยเลิศ . 2551. "การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรศักดิ์ ไชยเลิศ . "การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สรศักดิ์ ไชยเลิศ . การจำลองการลงจอดของเครื่องบินที่มีการหลีกเลี่ยงการชนกันด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.