ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย
นักวิจัย : ถาวร อ่อนประไพ 
คำค้น : การผลิตทางเกษตร , ความเสี่ยง , จังหวัดแพร่ , ศักยภาพเชิงพื้นที่ , โอกาส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5520006 , http://research.trf.or.th/node/7917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

- -

บรรณานุกรม :
ถาวร อ่อนประไพ  . (2556). ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถาวร อ่อนประไพ  . 2556. "ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถาวร อ่อนประไพ  . "ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ถาวร อ่อนประไพ  . ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: การเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.