ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
นักวิจัย : สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คำค้น : การถ่ายโอนความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU5380008 , http://research.trf.or.th/node/6834
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน โดยแยกการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงปริมาณได้ศึกษาถึงผลของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน จำนวนวาล์วกันกลับ สารทำงาน อัตราการเติม อุณหภูมิทำงานและมุมเอียง ผลจากการศึกษา สามารถสร้างสมการสหสัมพันธ์ เพื่อใช้ทำนายค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนในแนวดิ่ง สำหรับการศึกษาเชิงประยุกต์ ได้ทดสอบหาค่าประสิทธิผลและอัตราการถ่ายเทความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศต้นแบบTHMCLOHP/CV พบว่าเมื่อใช้สารทำงาน R123 จะให้ค่าประสิทธิผลและค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงที่สุด คือ 0.21และ 267 Watt ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ ฤทธิเดช . (2555). ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สัมพันธ์ ฤทธิเดช . 2555. "ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สัมพันธ์ ฤทธิเดช . "ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สัมพันธ์ ฤทธิเดช . ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.