ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : โดมรธาดล อนันตสาน
คำค้น : อำเภอบันแดน , องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , รอถ่ายโอน , จังหวัดเพชรบูรณ์ , ข้าราชการครู , ขึ้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โดมรธาดล อนันตสาน . (2552). การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โดมรธาดล อนันตสาน . 2552. "การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โดมรธาดล อนันตสาน . "การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
โดมรธาดล อนันตสาน . การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูในการรอถ่ายโอนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอบันแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.