ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ
นักวิจัย : จงจินต์ ผลประเสริฐ
คำค้น : เพาะปลูก , เชิงชีววิทยาตามแบบ , ยั่งยืน , ประเทศ , ประเทศไทย , การถ่ายเทคาร์บอน , จำลองสมดุลคาร์บอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/56509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงจินต์ ผลประเสริฐ . (2552). การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงจินต์ ผลประเสริฐ . 2552. "การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงจินต์ ผลประเสริฐ . "การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
จงจินต์ ผลประเสริฐ . การประเมินหาศักยภาพเชิงชีววิทยาตามแบบจำลองสมดุลคาร์บอนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทย : การศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนในการเพาะปลูกของประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.