ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
นักวิจัย : ศรันย์ สุดใจ
คำค้น : แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , แม่น้ำสาขา , อเมือง , หาดคูเดื่อ , สิ่งแวดล้อม , ริมแม่น้ำมูน , ตจาระแม , ชุมชน , การมีส่วนร่วม , จอุบลฯ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/42253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรันย์ สุดใจ . (2550). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศรันย์ สุดใจ . 2550. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศรันย์ สุดใจ . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศรันย์ สุดใจ . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.