ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณสารสำคัญในกัญชา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณสารสำคัญในกัญชา
นักวิจัย : ประภัสสร ทิพย์รัตน์
คำค้น : ปริมาณสารสำคัญ , กัญชา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/34491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . (2550). ปริมาณสารสำคัญในกัญชา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . 2550. "ปริมาณสารสำคัญในกัญชา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . "ปริมาณสารสำคัญในกัญชา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . ปริมาณสารสำคัญในกัญชา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.