ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค
นักวิจัย : โสฬส ขันธ์เครือ
คำค้น : เทคโนโลยีสะอาด , เซรามิค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/34328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสฬส ขันธ์เครือ . (2550). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสฬส ขันธ์เครือ . 2550. "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสฬส ขันธ์เครือ . "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
โสฬส ขันธ์เครือ . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.