ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์
นักวิจัย : ระวี สุวรรณเดโชไชย
คำค้น : เหรียญกษาปณ์ , โลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5250061 , http://research.trf.or.th/node/5245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกระจายและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้มีการหมุนเวียนในประเทศอย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เหรียญ สำนักบริหารเงินตรามีแผนในปรับเปลี่ยนระบบการกระจายเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบใหม่โดยปรับที่ตั้งและจำนวนของศูนย์กระจายเหรียญ และยกเลิกหน้าที่ของคลังจังหวัดในการให้บริการรับแลก-จ่ายแลกเหรียญแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์ของทีมวิจัยพบว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกระจายเหรียญของระบบโลจิสติกส์ของเหรียญกษาปณ์ โดยเฉพาะการเข้าถึงเหรียญกษาปณ์ในพื้นที่ที่อยู่ ห่างไกลจากศูนย์กระจายเหรียญจะค่อนข้างลำบากกว่าระบบการกระจายเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการกระจายเหรียญกษาปณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้พบว่าเพื่อให้เหรียญกษาปณ์ในระบบมีการหมุนเวียนที่เหมาะสมควรจะต้องมีหน่วยงานกลาง (window) ที่ทำหน้าที่รับแลก-จ่ายแลกเหรียญให้กับผู้ใช้บริการ โดยทีมวิจัยได้นำเสนอตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมและจำนวน windows ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กระจายเหรียญโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากระยะทางและ/หรือเวลาในการเดินทางเข้ารับบริการ นอกจากนี้ windowควรต้องสามารถให้บริการรับแลกเหรียญดำและเหรียญชำรุดเพื่อนำส่งกลับไปยังศูนย์กระจายเหรียญ และสำนักบริหารเงินตรา ซึ่งทางสำนักบริหารเงินตราสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบการกระจายเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทีมวิจัยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของเหรียญกษาปณ์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งปริมาณในการกระจายเหรียญกษาปณ์ในแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าปัจจุบันผู้ที่ต้องการเหรียญกษาปณ์มีการขอแลกกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเหรียญที่ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการจึงต้องมีการขอใช้บริการกับคลังจังหวัดเช่นเดิม ลักษณะการใช้บริการและประเภทของเหรียญที่ต้องการในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้มีผู้ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถแลกเหรียญได้ครบตามความต้องการ ความต้องการใช้เหรียญในพื้นที่ต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจทางสำนักบริหารเงินตราได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการการกระจายเหรียญสำหรับศูนย์กระจายเหรียญและเตรียมความพร้อมสำหรับ window ในการให้บริการในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์เพื่อให้การกระจายเหรียญกษาปณ์มีประสิทธิภาพที่ดี ทางสำนักบริหารเงินตราต้องอาศัยการสื่อสารและข้อมูลที่จำเป็นจากศูนย์กระจายเหรียญและ window จากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกระจายและเคลื่อนย้ายเหรียญกษาปณ์ ดังนั้นทีมวิจัยได้เสนอให้สำนักบริหารเงินตราทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสื่อสารระหว่างสำนักบริหารเงินตรา ศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และ window เพื่อใช้ในการบริหารจัดระบบการกระจายเหรียญกษาปณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ระวี สุวรรณเดโชไชย . (2555). โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ระวี สุวรรณเดโชไชย . 2555. "โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ระวี สุวรรณเดโชไชย . "โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ระวี สุวรรณเดโชไชย . โครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.