ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : รังสรรค์ น้อยท่าช้าง
คำค้น : ความยากจน , ความร่วมมือ , จังหวัด , บัญชีครัวเรือน , บูรณาการ , พัฒนาสังคม , สุขภาวะ , อุตรดิตถ์ , แก้ปัญหา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5240029 , http://research.trf.or.th/node/5229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่เครือข่ายการเรียนรู้แผนชีวิตภาคประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับคณะทำงานระดับตำบล พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 นับตั้งแต่การเริ่มสร้างกลไกในระดับตำบล พัฒนาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จำนวน 15 ตำบลนำร่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือและการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง แกนนำชุมชน กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดร่วมมือกับภาคีวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งราชการส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ในระดับจังหวัด

บรรณานุกรม :
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . (2554). โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . 2554. "โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . "โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
รังสรรค์ น้อยท่าช้าง . โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.