ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์
นักวิจัย : ทิติยา จิตติหรรษา
คำค้น : Bacillus , ผึ้ง , แบคทีเรีย , โรคชอล์คบรูด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4280009 , http://research.trf.or.th/node/5042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. คัดเลือก Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการชะลอการเจริญของเส้นใยของการงอกของสปอร์ของโรคชอล์คบรูดจากแหล่งเลี้ยงผึ้งและแหล่งอื่น ๆ 2. จำแนกชนิดของ Bacillus ที่มีประสิทธิภาพสูง 3. ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะขยายพันธุ์ Bacillus ที่มีประสิทธิภาพสูง และหาสภาวะเหมาะสมที่จะอำนวยให้ Bacillus สร้างสารที่สามารถยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. ศึกษาคุณสมบัติของสารจาก Bacillus ที่สามารถควบคุมโรคชอล์คบรูด 5. ศึกษาสายพันธุ์ของโรคชอล์คบรูดและ Bacillus ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวิธี isozyme หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
ทิติยา จิตติหรรษา . (2554). การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิติยา จิตติหรรษา . 2554. "การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทิติยา จิตติหรรษา . "การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ทิติยา จิตติหรรษา . การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียสกุล Bacillus ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.