ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
นักวิจัย : วชรภูมิ เบญจโอฬาร
คำค้น : 4D Visualization , Construction Planning , Construction Safety , Safety Management , Safety Requirements , การบริหารความปลอดภัย , การวางแผนงานก่อสร้าง , การแสดงแผนงานก่อสร้าง 4 มิติ , ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย , ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080271 , http://research.trf.or.th/node/4837
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบที่ควบรวมการบริหารงานก่อสร้างและงานด้านความปลอดภัยโดยการใช้เทคนิคแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ งานด้านความปลอดภัยที่ถูกควบรวมกับการบริหารงานก่อสร้างมีความครอบคลุมทั้งกระบวนการคือ การออกแบบ การวางแผน และการควบคุม ข้อมูลจากแบบก่อสร้างเกี่ยวกับชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้างและจากแผนงานก่อสร้างเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างจะถูกรวบรวมเพื่อสร้างโมเดล 4 มิติ ระบบจะนำเอาขั้นตอนวิธีแบบอาศัยกฎมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตรวจหาและบ่งชี้ความอันตรายของกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งความอันตรายทั่วไปของงานก่อสร้างได้ถูกแบ่งประเภทและใช้อ้างอิงในการทำงานของระบบ จากนั้นขั้นตอนวิธีแบบอาศัยกฎจะเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมซึ่งรวมทั้งที่เป็นกิจกรรมและข้อกำหนด นอกจากนี้มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้จะถูกแทรกเข้าไปในแผนงานก่อสร้างและแสดงผลภาพแบบ 4 มิติ ร่วมกับขั้นตอนการก่อสร้างอื่นๆ ระบบต้นแบบได้ถูกพัฒนาและตรวจสอบด้วยโครงการก่อสร้างตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้แสดงว่าระบบนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ วิศวกรโครงการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และทีมงานโครงการ ระบบช่วยยกระดับความตระหนักถึงงานด้านความปลอดภัยของทีมงาน และส่งผลให้เกิดการปรับปรุงแบบก่อสร้างและแผนงานให้สอดคล้องกับงานด้านความปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยที่ถูกแสดงรวมอยู่ในแผนงานก่อสร้าง ทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ ข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยได้รับการพิจารณาและแก้ไขล่วงหน้าก่อนที่กิจกรรมก่อสร้างนั้นจะเริ่มดำเนินการ รวมถึงการควบคุมงานด้านความปลอดภัยจะสามารถใช้อ้างอิงได้ ซึ่งส่งผลช่วยให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างประสบผลสำเร็จมากขึ้น This research aims to develop an integrated system for safety and construction management using the 4D CAD model. Safety is integrated with the construction management process throughout design, planning and control phases. Design information about building components and planning information about activities has been gathered to formulate the 4D CAD model. The rule-based system analyzes this combined information to automatically detect hazards. Common construction hazards have been categorized and used as a reference. Then, the rule-based system indicates necessary safety measures in terms of activities and requirements. Also, these measures are inserted into the construction plan and visualized on the 4D CAD together with the other construction sequences. A prototype is developed and verified with a project case study. The results show that the developed system can be a collaboration tool for designers, project engineers, safety officers, and other project participants. It can raise safety awareness of the team and it leads to revisions of design and plan to be consistent with safety. Safety measures are apparently on the schedule; therefore, right resources are allocated, safety constraints are considered and alleviated ahead of time, and the safety control can explicitly refer to as well. This contributes to the success of safety management in the construction industry.

บรรณานุกรม :
วชรภูมิ เบญจโอฬาร . (2553). การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วชรภูมิ เบญจโอฬาร . 2553. "การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วชรภูมิ เบญจโอฬาร . "การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
วชรภูมิ เบญจโอฬาร . การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.