ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
นักวิจัย : นคร ทิพยาวงศ์
คำค้น : Biomass , Mimosa , Plasma cracking , Renewable energy , Tar , Thermal conversion , การแตกตัวด้วยพลาสม่า , การแปลงสภาพเชิงความร้อน , ชีวมวล , น้ำมันดิน , พลังงานหมุนเวียน , ไมยราพยักษ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5080010 , http://research.trf.or.th/node/4573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ใช้ชีวมวลเชิงพลังงานได้รับความสนใจมากในประเทศไทย การแก่งแย่งแข่งขันอุปทานชีวมวลระหว่างการใช้เป็นเชื้อเพลิงและเป็นอาหารทวีความรุนแรงขึ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การแสวงหาแหล่งชีวมวลที่กินไม่ได้เป็นทางเลือกอื่นๆ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัชพืชงานวิจัยนี้ได้ทำการประเมินคุณสมบัติของไมยราพยักษ์ในการเชื้อเพลิงโดยการแปลงสภาพทางความร้อน กระบวนการแปลงเป็นก๊าซ หรือ แกสซิฟิเคชั่น เป็นแนวทางหลักอันหนึ่งสำหรับชีวมวล ที่ผ่านมามีรายงานวิจัยการใช้ไมยราพเชิงพลังงานน้อยมาก เมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ จากผลการวิจัยพบว่า วัชพืชชนิดนี้สลายตัวทางความร้อนได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า และมีพลังงานกระตุ้นสูงกว่าพืชอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปจำลองแบบกระบวนการ ออกแบบ ปฏิบัติการ และการใช้ประโยชน์เชิงพลังงานด้วยกระบวนการแกสซิฟิเคชั่น หรือการเผาไหม้ได้ปกติแล้ว กระบวนการแกสซิฟิเคชั่นมีข้อจำกัดที่คุณภาพของก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ซึ่งมีปริมาณน้ำมันดินสูง นำไปสู่ปัญหาในการนำมาใช้ การกำจัดน้ำมันดินอาจทำได้โดยการแตกตัวด้วยพลาสม่าพลาสม่าจากไกลด์อาร์คช่วยให้มีสารอนุมูลที่มีพลังงานมากและไวต่อปฏิกิริยากว่าพลาสม่าแบบไม่ร้อนอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี พลาสม่านี้มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้ในการกำจัดน้ำมันดินได้ งานนี้ได้นำเสนอการกำจัดน้ำมันดินด้วยพลาสม่าที่การใส่พลังงานค่อนข้างต่ำและกำจัดน้ำมันดินได้ดี Biomass for energy application has gained increasing interests in Thailand. Competition between biomass supply for fuel or for food applications has been intensified in the recent years. This concern has resulted in growing interests in alternative, non-edible biomass resources. Non-plantation biomass resources such as agricultural residues and weeds such as giant sensitive plants are viewed to have great potential as useful bioenergy. In this work, its properties as fuel via thermal conversion have been assessed. Gasification is the main conversion route for biomass energy utilization that generates a gaseous fuel. To our knowledge, there is very few published report on its utilization for energy. In comparison with other biomass sources, such as wood samples, agro-residues and fast growing energy crop, it was very interesting to find that the weed appeared to decompose at lower temperature but with much higher apparent activation energy. This information is very useful in subsequent modeling, design, operation, and utilization for energy via gasification or combustion. Deployment of gasification is usually limited by the fuel gas quality where specially a high concentration of tars can cause operational problems. Treatment of tar may be achieved using plasma cracking method. Gliding arc plasma is able to produce energetic radical species, more active than non-thermal plasmas. It offers high energy efficiency and selectivity for chemical reactions. This technology appears to have great potential in removing tar from biomass gasification. In this work, cracking of light tar in gliding arc plasma at atmospheric pressure was demonstrated. Significant destruction of tar was achieved at relatively low power input. The findings indicated that the gliding arc plasma has great potential to be applied as an alternative tool to destruct gaseous tar and other gaseous toxic compounds.

บรรณานุกรม :
นคร ทิพยาวงศ์ . (2554). พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นคร ทิพยาวงศ์ . 2554. "พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นคร ทิพยาวงศ์ . "พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
นคร ทิพยาวงศ์ . พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.