ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : รัชนีกร ทองสุขดี , พนิดา สินสุวรรณ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ , ต่าย เซี่ยงฉี
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนีกร ทองสุขดี , พนิดา สินสุวรรณ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ , ต่าย เซี่ยงฉี . (2543). การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชนีกร ทองสุขดี , พนิดา สินสุวรรณ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ , ต่าย เซี่ยงฉี . 2543. "การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชนีกร ทองสุขดี , พนิดา สินสุวรรณ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ , ต่าย เซี่ยงฉี . "การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
รัชนีกร ทองสุขดี , พนิดา สินสุวรรณ , ชูชีพ พุทธประเสริฐ , ต่าย เซี่ยงฉี . การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2543.