ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : ไพรัช ตระการศิรินนท์
คำค้น : แผนงานจัด , ตัวกำหนดค่า , จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่า , ค่าวัสดุ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/27886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไพรัช ตระการศิรินนท์ . (2541). การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ไพรัช ตระการศิรินนท์ . 2541. "การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ไพรัช ตระการศิรินนท์ . "การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ไพรัช ตระการศิรินนท์ . การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอย และค่าวัสดุในแผนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2541.