ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : สุรีย์ บุญญานุพงศ์ , สุทิศา นพดลธิยากูล , เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ , ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
คำค้น : แผนพัฒนาตำบล , องค์การบริหารส่วนตำบล , สารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/26493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการ โดยประชากรตัวอย่าง จะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

บรรณานุกรม :
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ , สุทิศา นพดลธิยากูล , เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ , ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . (2544). การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ , สุทิศา นพดลธิยากูล , เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ , ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . 2544. "การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ , สุทิศา นพดลธิยากูล , เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ , ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . "การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ , สุทิศา นพดลธิยากูล , เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ , ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2544.