ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์
นักวิจัย : พิมพิมล พลเวียง
คำค้น : สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ , สถานสงเคราะห์เด็ก , ดำเนินงานพัฒนา , การบริหารงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พิมพิมล พลเวียง . (2543). ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพิมล พลเวียง . 2543. "ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพิมล พลเวียง . "ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
พิมพิมล พลเวียง . ศักยภาพและผลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารงาน ของสถานสงเคราะห์เด็กในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.