ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์
นักวิจัย : นฤมล อุบลทิพย์
คำค้น : สถานสงเคราะห์เด็ก , นักสังคมสงเคราะห์ , คู่มือการปฏิบัติงาน , กรมประชาสงเคราะห์ , มาตรฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นฤมล อุบลทิพย์ . (2542). มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล อุบลทิพย์ . 2542. "มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล อุบลทิพย์ . "มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
นฤมล อุบลทิพย์ . มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.