ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์
นักวิจัย : โยธิน แสวงดี , พิมลพรรณ อิศรภักดี
คำค้น : แพร่เชื้อโรคเอดส์ , พฤติกรรมเสี่ยง , พนักงานขับรถสิบล้อ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โยธิน แสวงดี , พิมลพรรณ อิศรภักดี . (2534). พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โยธิน แสวงดี , พิมลพรรณ อิศรภักดี . 2534. "พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
โยธิน แสวงดี , พิมลพรรณ อิศรภักดี . "พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
โยธิน แสวงดี , พิมลพรรณ อิศรภักดี . พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2534.