ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง
นักวิจัย : นิวิท เจริญใจ
คำค้น : การออกแบบ , มีดตัดแต่งขิงดอง , เชิงการยศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จะทำการออกแบบมีดซึ่งใช้ในการตัดแต่งขิงดอง โดยทำการศึกษาภาคสนามและเก็บข้อมูลในโรงงานขิงดองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย และทำการออกแบบมีดที่ใช้ในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเครื่องมือทางการยศาสตร์

บรรณานุกรม :
นิวิท เจริญใจ . (2546). การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นิวิท เจริญใจ . 2546. "การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นิวิท เจริญใจ . "การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
นิวิท เจริญใจ . การออกแบบเชิงการยศาสตร์ สำหรับมีดตัดแต่งขิงดอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.