ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์
นักวิจัย : เลิศรัก ศรีกิจการ , บุญต่วน แก้วปินตา , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , สุพรรษา จรรยา , เอก บุญเจือ
คำค้น : โรคสัตว์อันตราย , ไข้หวัดนก , โจทย์ , เฝ้าระวัง , ชุมชน , สื่อสารความเสี่ยง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อย่างมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เลือก จังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคต่ำ

บรรณานุกรม :
เลิศรัก ศรีกิจการ , บุญต่วน แก้วปินตา , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , สุพรรษา จรรยา , เอก บุญเจือ . (). ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เลิศรัก ศรีกิจการ , บุญต่วน แก้วปินตา , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , สุพรรษา จรรยา , เอก บุญเจือ . . "ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เลิศรัก ศรีกิจการ , บุญต่วน แก้วปินตา , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , สุพรรษา จรรยา , เอก บุญเจือ . "ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เลิศรัก ศรีกิจการ , บุญต่วน แก้วปินตา , ไพรัช ตระการศิรินนท์ , สุพรรษา จรรยา , เอก บุญเจือ . ต้นแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย : ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .