ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สันติภาพ ปัญจพรรค์ , บุปผา โตภาคงาม , วิทยา ตรีโลเกศ , นฤมล แก้วจำปา , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ปัทมา แรมโบ , ชุลีมาศ บุญไทย
คำค้น : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , สิ่งแวดล้อม , แก้ไขปัญหามลพิษ , การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/14941
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานวิจัยนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดในที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณานุกรม :
สันติภาพ ปัญจพรรค์ , บุปผา โตภาคงาม , วิทยา ตรีโลเกศ , นฤมล แก้วจำปา , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ปัทมา แรมโบ , ชุลีมาศ บุญไทย . (2551). การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สันติภาพ ปัญจพรรค์ , บุปผา โตภาคงาม , วิทยา ตรีโลเกศ , นฤมล แก้วจำปา , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ปัทมา แรมโบ , ชุลีมาศ บุญไทย . 2551. "การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สันติภาพ ปัญจพรรค์ , บุปผา โตภาคงาม , วิทยา ตรีโลเกศ , นฤมล แก้วจำปา , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ปัทมา แรมโบ , ชุลีมาศ บุญไทย . "การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สันติภาพ ปัญจพรรค์ , บุปผา โตภาคงาม , วิทยา ตรีโลเกศ , นฤมล แก้วจำปา , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ปัทมา แรมโบ , ชุลีมาศ บุญไทย . การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.