ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
นักวิจัย : พิเชฐ ทองปัน , พิทักษ์ น้อยเมล์ , วสันต์ จันทรสนิท , ไพรัตน์ ศรแผลง
คำค้น : การพบเชื้อเลปโตสไปร่า , ที่จังหวัดขอนแก่น , ผู้ป่วย , ระบาดวิทยา , สัตว์ , สิ่งแวดล้อม , เบื้องต้น , โรคเลปโตสไปโรซิส
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และความสัมพันธ์ของผู้ป่วยต่อเชื้อในปี พ.ศ. 2545 บริเวณที่มีการระบาดในเขตอำเภอพล และอำเภอแวงน้อย และบริเวณที่ไม่มีการระบาดในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
พิเชฐ ทองปัน , พิทักษ์ น้อยเมล์ , วสันต์ จันทรสนิท , ไพรัตน์ ศรแผลง . (2545). ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิเชฐ ทองปัน , พิทักษ์ น้อยเมล์ , วสันต์ จันทรสนิท , ไพรัตน์ ศรแผลง . 2545. "ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิเชฐ ทองปัน , พิทักษ์ น้อยเมล์ , วสันต์ จันทรสนิท , ไพรัตน์ ศรแผลง . "ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
พิเชฐ ทองปัน , พิทักษ์ น้อยเมล์ , วสันต์ จันทรสนิท , ไพรัตน์ ศรแผลง . ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2545.