ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ฐิติรัตน์ อินสาลี , สมพล จรรยากรณ์ , อัญชลี นาคปล้อง , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
คำค้น : ใกล้เคียง , แหล่งน้ำบาดาล , อำเภอบ้านม่วง , บ้านโนนแสบง , สมดุล , ทำเกลือ , จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กำหนดขอบเขตพื้นที่ทำเกลือโนนแสบง หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

บรรณานุกรม :
ฐิติรัตน์ อินสาลี , สมพล จรรยากรณ์ , อัญชลี นาคปล้อง , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . (). การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติรัตน์ อินสาลี , สมพล จรรยากรณ์ , อัญชลี นาคปล้อง , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . . "การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติรัตน์ อินสาลี , สมพล จรรยากรณ์ , อัญชลี นาคปล้อง , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . "การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ฐิติรัตน์ อินสาลี , สมพล จรรยากรณ์ , อัญชลี นาคปล้อง , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .