ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : มานิต เตียสุวัติเศรษฐ , สมพล จรรยากรณ์ , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
คำค้น : อำเภอบ้านดุ้ง , ระดับน้ำบาดาล , ผลิตเกลือสินเธาว์ , จังหวัดอุดรธานี , กับปริมาณการสูบน้ำเกลือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของแหล่งน้ำบาดาลและชั้นน้ำเกลือ 2. แบบจำลองการไหลและสมดุลน้ำแหล่งน้ำบาดาลและชั้นน้ำเกลือ

บรรณานุกรม :
มานิต เตียสุวัติเศรษฐ , สมพล จรรยากรณ์ , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . (). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานิต เตียสุวัติเศรษฐ , สมพล จรรยากรณ์ , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานิต เตียสุวัติเศรษฐ , สมพล จรรยากรณ์ , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
มานิต เตียสุวัติเศรษฐ , สมพล จรรยากรณ์ , รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล . ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุ้ง จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .