ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จิระ คำบุญเรือง
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลหนองป่าครั่ง , ครัวเรือน--รายจ่าย--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลหนองป่าครั่ง , ครัวเรือน--รายได้--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลหนองป่าครั่ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://opacbook.payap.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระ คำบุญเรือง . (2556). การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
จิระ คำบุญเรือง . 2556. "การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
จิระ คำบุญเรือง . "การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Print.
จิระ คำบุญเรือง . การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ; 2556.