ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์
นักวิจัย : นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวัฒน์ เพ็งคำศรี . (2562). การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นพวัฒน์ เพ็งคำศรี . 2562. "การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นพวัฒน์ เพ็งคำศรี . "การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
นพวัฒน์ เพ็งคำศรี . การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเทียบเคียงพืชตระกูลเบอร์รี่สู่โภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับป้องกันและฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.