ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559
นักวิจัย : เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . (2562). โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . 2562. "โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . "โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคใต้ ประจำปี 2559. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.