ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : สุกัญญา ลีทองดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา ลีทองดี . (2556). การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สุกัญญา ลีทองดี . 2556. "การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สุกัญญา ลีทองดี . "การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2556. Print.
สุกัญญา ลีทองดี . การพัฒนาเทคนิคการผสมเทียมแบบ Trans-cervical artificial insemination เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2556.