ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน
นักวิจัย : ชลลดา เลาหวิริยานนท์ , ปนัดดา ศิริพานิช , อัสมา ทรรศนะมีลาภ
คำค้น : เว็บแอพพลิเคชั่น , การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม , มัคคุเทศก์ , การท่องเที่ยว , ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X590569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชลลดา เลาหวิริยานนท์ , ปนัดดา ศิริพานิช , อัสมา ทรรศนะมีลาภ . (2561). โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชลลดา เลาหวิริยานนท์ , ปนัดดา ศิริพานิช , อัสมา ทรรศนะมีลาภ . 2561. "โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชลลดา เลาหวิริยานนท์ , ปนัดดา ศิริพานิช , อัสมา ทรรศนะมีลาภ . "โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ชลลดา เลาหวิริยานนท์ , ปนัดดา ศิริพานิช , อัสมา ทรรศนะมีลาภ . โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.