ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส
นักวิจัย : ปริญญา จเรรัชต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา จเรรัชต์ . (2560). แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ปริญญา จเรรัชต์ . 2560. "แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ปริญญา จเรรัชต์ . "แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2560. Print.
ปริญญา จเรรัชต์ . แผนงานวิจัย การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในการขุนโคลูกผสมแองกัส. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2560.