ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
คำค้น : ภูมิศาสตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.feu.ac.th/researchFile/file/5011224_2558_10_14_112059.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ซึ่งชุมชนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนาม

บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . (2555). การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . 2555. "การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . "การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2555. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ . การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น; 2555.