ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค
นักวิจัย : สิทธิชัย วงศ์หน่อ
คำค้น : เซรามิค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย วงศ์หน่อ . (2553). การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ . 2553. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ . "การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2553. Print.
สิทธิชัย วงศ์หน่อ . การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2553.