ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี
นักวิจัย : สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ . (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ . 2559. "การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ . "การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559. Print.
สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ . การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาลัยดุสิตธานี. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2559.