ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี
นักวิจัย : ฐนสพล ปรีชาญาณ
คำค้น : รังสีแกมมา อัญมณี อันตรกิริยา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : rms.mcru.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐนสพล ปรีชาญาณ . (2561). การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี.
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐนสพล ปรีชาญาณ . 2561. "การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี".
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฐนสพล ปรีชาญาณ . "การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี."
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ฐนสพล ปรีชาญาณ . การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี: การคำนวณเชิงทฤษฎี. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.