ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม
นักวิจัย : วิลัยพร ไชยสิทธิ์
คำค้น : หลักสูตรฝึกอบรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ส่งเสริม, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, จังหวัดราชบุรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : rms.mcru.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลัยพร ไชยสิทธิ์ . (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม.
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิลัยพร ไชยสิทธิ์ . 2561. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม".
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิลัยพร ไชยสิทธิ์ . "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม."
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
วิลัยพร ไชยสิทธิ์ . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี : แบบชุมชนมีส่วนร่วม. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.