ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
นักวิจัย : สุรัตน์ นักหล่อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรัตน์ นักหล่อ . (2556). การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุรัตน์ นักหล่อ . 2556. "การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุรัตน์ นักหล่อ . "การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
สุรัตน์ นักหล่อ . การทดลองปลูกถั่วอะซูกิในสถานีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.