ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น
นักวิจัย : ชินพันธ์ ธนารุจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชินพันธ์ ธนารุจ . (2556). ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชินพันธ์ ธนารุจ . 2556. "ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชินพันธ์ ธนารุจ . "ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ชินพันธ์ ธนารุจ . ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววายและการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.