ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นราภรณ์ ขันธบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นราภรณ์ ขันธบุตร . (2556). พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นราภรณ์ ขันธบุตร . 2556. "พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นราภรณ์ ขันธบุตร . "พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
นราภรณ์ ขันธบุตร . พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.