ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย : มนตรี สิงหะวาระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี สิงหะวาระ . (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มนตรี สิงหะวาระ . 2556. "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มนตรี สิงหะวาระ . "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
มนตรี สิงหะวาระ . การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๒ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.