ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สุพพัต เหมทานนท์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา , โสภนา วงศ์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพพัต เหมทานนท์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา , โสภนา วงศ์ทอง . (2560). การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพพัต เหมทานนท์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา , โสภนา วงศ์ทอง . 2560. "การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุพพัต เหมทานนท์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา , โสภนา วงศ์ทอง . "การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
สุพพัต เหมทานนท์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา , โสภนา วงศ์ทอง . การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.