ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : วันดี แก้วสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันดี แก้วสุวรรณ . (2560). การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วันดี แก้วสุวรรณ . 2560. "การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วันดี แก้วสุวรรณ . "การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
วันดี แก้วสุวรรณ . การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในส่วนผสมแป้งชุบทอดและกรรมวิธีการอบเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.