ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ยุทธนา ศิลปรัศมี , วีณา ธิติประเสริฐ , เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ , สิตา ฤทธิ์ธาธรรม , หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ , ณุภาวี ณะฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธนา ศิลปรัศมี , วีณา ธิติประเสริฐ , เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ , สิตา ฤทธิ์ธาธรรม , หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ , ณุภาวี ณะฤทธิ์ . (2560). การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุทธนา ศิลปรัศมี , วีณา ธิติประเสริฐ , เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ , สิตา ฤทธิ์ธาธรรม , หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ , ณุภาวี ณะฤทธิ์ . 2560. "การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุทธนา ศิลปรัศมี , วีณา ธิติประเสริฐ , เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ , สิตา ฤทธิ์ธาธรรม , หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ , ณุภาวี ณะฤทธิ์ . "การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ยุทธนา ศิลปรัศมี , วีณา ธิติประเสริฐ , เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ , สิตา ฤทธิ์ธาธรรม , หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ , ณุภาวี ณะฤทธิ์ . การศึกษาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.