ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
นักวิจัย : รัชนี สิทธิศักดิ์ , กตัญญุตา บางโท
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี สิทธิศักดิ์ , กตัญญุตา บางโท . (2560). การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัชนี สิทธิศักดิ์ , กตัญญุตา บางโท . 2560. "การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัชนี สิทธิศักดิ์ , กตัญญุตา บางโท . "การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
รัชนี สิทธิศักดิ์ , กตัญญุตา บางโท . การฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.